Mënyra më e thjeshtë për gjetjen e informacionit mbi vendet e lira të punës dhe mundësitë e trajnimit në Shqipëri
Oferta punësimi në 65 qytete të Shqipërise, CV nga punëkërkues të interesuar, informacione të ndryshme,
të gjitha këto në rrjetin kombëtar të punësimit.

21/04/2021    Punëdhënës të regjistruar: 44718

   
Informacion bazë
Profili i punekerkuesit - Informacion baze
Fushat me * janë informacion i detyrueshëm për regjistrim

   
NID*      
Emri*    
Mbiemri*    
Datëlindja*    
Email*    
Telefon
Adrese
Gjinia*
Shtetësia*

 

   
   
   
Copyright © 2020 - Agjencia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive Politikat e Privatësisë Ky sistem hostohet nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit