Mënyra më e thjeshtë për gjetjen e informacionit mbi vendet e lira të punës të publikuara online në Shqipëri
Vende të lira pune të publikuara nga punëdhënës nga e gjithë Shqipëria, CV nga punëkërkues të interesuar,
informacione të ndryshme, të gjitha këto në rrjetin kombëtar të punësimit.

24/04/2017: Punëdhënës të regjistruar pranë SHKP: 35700   
                     Punëdhënës të regjistruar online: 557                 Vende të lira pune të regjistruara online: 4078

   
Informacion bazë
Profili i punekerkuesit - Informacion baze
Fushat me * janë informacion i detyrueshëm për regjistrim

   
NID*      
Emri*    
Mbiemri*    
Datëlindja*    
Email*    
Telefon
Adrese
Gjinia*
Shtetësia*

 

   
   
   
Copyright © 2013 - Shërbimi Kombëtar i Punësimit Politikat e Privatësisë Ky sistem hostohet nga AgjensiaKombëtare e Shoqërisë së Informacionit