Mënyra më e thjeshtë për gjetjen e informacionit mbi vendet e lira të punës të publikuara online në Shqipëri
Vende të lira pune të publikuara nga punëdhënës nga e gjithë Shqipëria, CV nga punëkërkues të interesuar,
informacione të ndryshme, të gjitha këto në rrjetin kombëtar të punësimit.

24/04/2017: Punëdhënës të regjistruar pranë SHKP: 35700   
                     Punëdhënës të regjistruar online: 557                 Vende të lira pune të regjistruara online: 4078

* fushe e kerkuar
* fushe e kerkuar per informacione shtese

Regjistrimi i punëdhënësit

NIPT*   Emri
Emri i ndërmarrjes*   Mbiemri
Qarku Rruga
Rrethi Email  
Njesia Administrative Web
Zyra    
Adresa e zyres    
       
     
 
Copyright © 2013 - Shërbimi Kombëtar i Punësimit Politikat e Privatësisë Ky sistem hostohet nga AgjensiaKombëtare e Shoqërisë së Informacionit